top of page
POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla naszej firmy bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jakie roszczenia i prawa przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

1. Dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych
WOLNI sp. z o. o.

ul. Niemcewicza 7/9 lok. 79

02-022 Warszawa
Tel. +48 604 615 00
0

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wolni zarejestrowana jest w sądzie rejonowym dla m. st.  Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000456728, NIP 1132864790, Regon 146636667.
Firma Wolni prowadzi sprzedaż wyrobów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firm. Zbierane są różnego typu dane osobowe pozyskiwane podczas zakupów, imprez targowych oraz rejestracji do systemów mailingowych. Firma jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych w rozumieniu postanowień RODO. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych dla firmy Wolni możliwy pod następującym adresem mailowym: katarzyna.szmidt@prezentymarkowe.pl

 

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy głównie dane dotyczące realizacji zamówień oraz preferencje w zakresie reklamy elektronicznej i pocztowej, zainteresowanie produktami w dane użytkowe gromadzone w sklepie internetowym i u przedstawicieli. Niektóre z tych danych są przez Państwa udostępniane bezpośrednio (np. w ramach rejestracji lub podczas zakupów), a inne są uzyskiwane automatycznie (np. podczas wizyty w naszym sklepie internetowym lub po wyrażeniu chęci na otrzymywanie newsletterów i materiałów promocyjnych). Wśród gromadzonych danych, w zależności od źródła pozyskanych, należy wymienić: Imię i nazwisko, płeć, adres pocztowy służbowy i prywatny, data urodzenia, adres e-mail służbowy i prywatny, numer telefonu służbowy i prywatny, stanowisko, data i kanał rejestracji, kategoria członkostwa. Szczegóły dotyczące zakupów, produktu, wartości zakupów, zainteresowania produktami, preferowanych kategorii cenowych, zwrotu produktów, złożonych reklamacji. Dodatkowo dane dotyczące procesu przekazywania danych osobowych: zgoda na reklamę mailową, język, reakcja oraz ewentualny sprzeciw przeciwko przesyłaniu reklam drogą
pocztową , język, częstotliwość, reakcja.

3. Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane głównie w celu świadczenia usług związanych z realizację zamówienia, włącznie z informacjami o produktach dopasowanych do Państwa zainteresowań. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a także z dokumentami powiązanymi jak federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Do głównych celów należy:
- realizacja postanowień umowy w postaci realizacji zamówienia,
- ocena zachowań i umów zakupowych złożonych u przedstawicieli handlowych,
- ocena zachowań zakupowych oraz wizyty w sklepie internetowym,
- reklama elektroniczna,
- reklama pocztowa,
- reklama telefoniczna,
- reklama bezpośrednia
- osobista i indywidualna komunikacja oraz rekomendacje produktów.


4. Podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w szczególności do realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a firmą Wolni. W przypadku chęci przedstawienia dodatkowych materiałów informacyjnych lub reklamowych prosimy o udzielnie niezbędnej do tego zgody. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona, nie przetwarzamy danych, które takiej zgody wymagają. Przetwarzanie Państwa danych do celów realizacji zamówień jest dopuszczalne prawnie, ponieważ jest konieczne do realizacji umowy z Państwem dotyczącej wykonania przedmiotu umowy.


5. Odbiorcy powierzonych danych osobowych
Firma Wolni ma dostęp do Państwa danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wyznaczonych przez firmę celów. Dostęp do Państwa danych mają wyłącznie wskazane i upoważnione do tego działy. Oprócz wytypowanych działów w firmie dostęp do Państwa danych mogą mieć również usługodawcy zewnętrzni, którzy świadczą usługi dodatkowe. Państwa dane mogą otrzymywać sporadycznie także inne osoby trzecie, takie jak urzędy, konsultanci zewnętrzni lub niektórzy partnerzy biznesowi.

bottom of page